Del denne siden

Ansvarlig foretak uavhengog kontroll - våtrom og lufttetthet

Uavhengig kontroll utføres på våtrom og lufttetthet

Vi oppfyller kravene for godkjenning for å utføre uavhengig kontroll av søknadspliktige våtrom samt lufttetthet i nye boliger.

Våtrom

I forhold til våtrom kontrollerer vi at prosjektering, utførelse og dokumentasjon er i samsvar med hverandre. Vi kontrollerer at alle områder tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Dersom vi avdekker avvik melder vi fra til den ansvarlige og hjelper til med løsninger for å sikre at avvikshåndteringen kan utføres forskriftsmessig.

Priser

Uavhengig kontroll lufttetthet kr. 6.000,- inkl. mva.

Uavhengig kontroll våtrom kr. 8.000,- inkl. mva.

Tillegg pr. ekstra våtrom kr. 2.000,- inkl. mva.

Ved eventuelle avvik faktureres det en timepris på kr 1.400,- inkl. mva. for medgåtte timer.

Våtrom kontrolleres mot fire hovedområder. Kontrollen består både av inspeksjon og kontroll av dokumenter. Dersom produktet tilfredsstiller alle krav gjennom den uavhengige kontrollen, godkjennes dette av oss og søknad om ferdigattest kan igangsettes.

Sluk og fallforhold
Plassering av sluk og fall på gulv kontrolleres i forhold til hva som er prosjektert. Før arbeid igangsettes skal plassering av sluk, samt fallforhold på gulv være prosjektert på tegning. Fallet kontrolleres mot gjeldende kravene etter forskrift.

Membran/fuktsikring
Vi foretar visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk. Overgangen mellom membran og sluk er viktig fordi det er her det er størst risiko for skade.

Innebygget sisterne
Vi verifiserer løsning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget toalettsisterne. Det er viktig at lekkasjer fra innebygget sisterne synliggjøres og ikke skader andre bygningsdeler før slike blir synlige og oppdages.

Dokumentkontroll
Før uavhengig kontroll for våtrom avsluttes og papirer kan sendes inn, kontrollerer vi samhørighet mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk. Produkter skal ha dokumentert samhørighet for at løsningen kan godkjennes.

Lufttetthet

Vi kontrollerer dokumentasjon på at du får et bygg som tilfredsstiller kravene til tetthet. Lekkasjetallene som er registrert, vurderes opp mot gjeldende regler.