Prisutvikling eneboliger Helgeland

-Prisutvikling eneboliger Helgeland-
Da er vi igjen tilbake med utvikling på Helgeland – med ref. i eneboligsalgene i perioden 2012 til 2021.
Jeg har igjen justert (glattet) kurvene for gjennomsnittspriser i postnummerområdene Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Kurvenes sluttpunkter er alltid noe usikre men blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, og mest usikker for siste år.
Igjen, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren.

Det ser slik ut:

- Mo i Rana- viser en fortsettele av den ekstraordinære veksten de senere årene. Markedet avventer ikke lengre realitet omkring flyplass, sykehus og batterifabrikk. Så er det også bygget mye leiligheter i det siste og mange selger eneboliger i denne forbindelse.

- Mosjøen- kommer igjen stabilt godt ut. Her har det lenge gått tydelig oppover, risikoen er liten og verdsettelse er ikke vanskelig.

- Sandnessjøen- har engelig kommet ut av dødvannet. Etter at snittprisen «satt fast» på rundt 17.500,- kr/kvm etter at den positive lokale utviklingen her kulminerte med toppåret 2013, er vi nå tilbake til at det igjen handles til priser som ved relevante sammelignbare steder (Br.sund, Mosjøen, Fauske, Sortland). Store enebolig går igjen for god pris.

- Brønnøysund- har en kurve som igjen svinger mot vekst etter en lengre periode men med utflating evt. noe nedgang. Denne øvelsen som jeg gjør her (-Prisutvikling eneboliger Helgeland-) viser at selv for et sted som Brønnøysund, med 50 – 70 eneboligsalg pr. år, er det vanskelig å angi en markedsutvikling ut fra årvise snittall. En kvalifisert oppfatning krever altså statistikk over flere år selv for et såpass stort sted.

 Pr. jan. 2022

Sømna, Vevelstad, Vega, Bindal, Brønnøy, Leirfjord, Dønna, Vefsn, Herøy, Træna, Rødøy, Alstahaug, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rana, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund, Terråk, Vik, Berg, Gladstad, Forvik, Leland, Solfjellsjøen, Bjørn, Silvalen, Trofors, Hemnesberget, Bjerka, Korgen, Sleneset, Onøy, Lovund og Tonnes.

Sømna, Vevelstad, Vega, Bindal, Brønnøy, Leirfjord, Dønna, Vefsn, Herøy, Træna, Rødøy, Alstahaug, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rana, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund, Terråk, Vik, Berg, Gladstad, Forvik, Leland, Solfjellsjøen, Bjørn, Silvalen, Trofors, Hemnesberget, Bjerka, Korgen, Sleneset, Onøy, Lovund og Tonnes.

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

 Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund. Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

 Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund. Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Del denne siden