Reklamasjon

Du har gjerne kjøpt noe og oppdager f.eks. at noe ikke er slik det er beskrevet i salgsdomumentene (kjøpsavtalen, annonse, meglerprospekt, meglers informasjon, takstrapport, selgers egenerklæring eller annen markedsføring av eller på vegne av selgeren).

Da kan du reklamere på alle typer feil eller mangler.

Står det i taksten at noe tilhører boligen eller at noe er inkludert - så viser det seg at det er det - så har du rett til å reklamere. F.eks. står det at det er inkludert internett i felleskonstnadene til en borettslagsleilighet - og så er det ikke det, så kan du reklamere.  Reklamasjonbeløpet blir fort over 100.000,-. For slike feilopplysninger kan du i prinsippet reklamere fra 1. krone. For andre såkalte skjulte feil er terskelen for reklamasjon fom. kjøp etter 1.1.2022 en utbedringskostnad på kr. 10.000,-. 

Hvis det f.eks. ikke står noe om mugg og råte på badet, og badvegg eller badgulv er råteskadet har du sannsynligvis et grunnlag for reklamasjon. Dette tilhører såkalte skjulte feil og mangler. På boliger kjøpt før 1.1.2022 kreves det at utbedringskostnadene ved reklamasjon kommer opp i en viss andel av kjøpesummen, ca. 2-4 % for nye, dyre boliger og 5-6 % for eldre boliger. Her er det endel skjønn som kommer inn og du bør samråde deg med noen som er i faget.  

Har du som kjøper ikke fått opplysning om negative forhold ved eiendomen som selgeren kjente, burde eller måtte kjenne til, og som du som kjøper hadde grunn til å regne med å få -kan du også reklamere. F.eks. skal det bygges en vei eller et industrianlegg på nabotomta og dette ikke er opplyst i salsgdokumentene har du sannsynligvis et grunnlag for reklamasjon.

Før 1.1.2022 solgtes omtrent alle eiendommer «som den er» el.l. Disse eiendommene har likevel en mangel der dette følger av loven bare reklamasjonen er tilstrekkelig omfattende. Fom. 1.1.2022 er ikke slike «som den er»-klausuler lengre lovlige/gyldige.

Eiendommen kan også ha en mangel dersom denne "er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles".

Ved svært omfattende forhold kan det være mulig å få salget hevet, men da må det kunne ansees som svært komplekst for kjøper å utbedre og forholdene bør gjerne være beheftet med en god del usikkerhet. Har du en slik sak må du bare skaffe deg faglig bistand med en gang - ikke ring forsikring eller advokat først. 

Det er viktig at du i slike tilfeller reagerer snarest mulig nå du fatter mistanke om noe negativt. Fra du blir positivt kjent med det negative forholdet og til du sender en reklamasjon bør det ikke gå mer enn 2-3 mnd. Men, forholdet kan godt være i tilknytning til en inntil 5 år gammel eiendomsoverdragelse som saken gjelder. Reklamasjon på ennå endre forhold må evt. bygge på forhold hvor det beviselig med hensikt er skjult, unndratt eller feilinformert om negative forhold. 

Det er som regel slik når vi kommer på befaring - at finner vi først ett negativt forhold finner vi også flere. Igjen, vi har hatt mange slik salger og ser at det lønner seg å ta direkte kontakt før du trekker inn forsikringsselskap eller advokat, ... bare hør deg litt for først! 

Del denne siden