Takst av næring (også verker og bruk, massetak, oppdrettsanlegg m.m.), kraftlinjer, etc. men også bolig/fritid. 

Vi leverer eiendomsskattetaksering til kommuner, både for ny hovedperiode, retaksering og omtaksering. Vi dekker alle utskrivingsalterinativer. Vi har stødig kompetanse også innenfor utfordrende områder som industrianlegg (verker og bruk), kraftlinjer, kontroll av oppgave for kraftproduksjonsanlegg, mindre kraftproduksjonsanlegg flytende- og landbasert oppdrett, masseuttak, kai- og bryggeanlegg, etc.  

Fra året 2019 opphørte verker og bruk som egen kategori innenfor eiendomsskatt. Disse eiendommene skal i det videre skal anses og håndteres som annen næringseiendom. Verdsettelsesreglene ble endret konkret ved at produksjonsinstallasjoner og produksjonsutstyr ikke lenger skal inngå i takstgrunnlaget, og ikke minst ved at det nå som hovedregel skal benyttes omsetningsverdi (leieverdimetoden) som beregningsgrunnlag for verdi. Som en følge av denne endringen pliktet kommunenes takstnemnder fastsette nye takster for alle verker og bruk innen 1. mars 2019 dersom endret kategori medfører endret takseringsmetode. Er ikke dette gjort er det en feil som kan påklages. 

Vår takseringsvirksomhet inkluderer næringstakster og egne takster/gjennomgang for korreksjon av grunnlag for eiendomsskatt og formuesverdi.

Se gjerne også;   

https://www.facebook.com/takstmanneirikhansen/?ref=bookmarks http://www.taksteirikhansen.com/
                                                                                                                                                                                                                                                

Del denne siden