Hvorfor trenger du en "Takst", en Verdivurdering eller en Tilstandsvurdering?

Avhendingsloven pålegger selger en opplysningsplikt generelt og et klart ansvar for feilaktige opplysninger. Selger er også juridisk ansvarlig ved reklamasjon/stevning for opplysningane i takstrapporten. Du bør ha en takst som er laget iht. krav og bransjens instuks, og du bør ha en takstmann som står ved saken din i en evt. rettssak (i den 5-årige reklamasjonstiden).

Alle som kjøper noe kan reklamere, i sær dersom selger i) har gitt feil opplysninger om salgsobjektet, eller ii) ikke overholdt sin opplysningsplikt, eller iii) dersom salgsobjektet er i en svært dårlig forfatning på noe vis.

Selger har en plikt til å opplyse om negative forhold ved salgsobjektet. Generelle forbehold fritar ikke selger fra noe som helst ved salg til private. Selgers opplysningsplikt går som regel foran kjøpers undersøkelsesplikt, men plikten er ulik avheng av hvem partene er og type salgsobjekt.

Taksten eller Tilstandsrapporten er ditt verdibrev, din grundige redegjørelse og bekreftelse på hva det er du har også som du selger, fordeler på arvinger, beskattes av osv.

Del denne siden