Hvorfor trenger du en "Takst", en Verdivurdering eller en Tilstandsvurdering?

Avhendingsloven pålegger selger en opplysningsplikt generelt og et klart ansvar for feilaktige opplysninger. Selger er også juridisk ansvarlig ved reklamasjon/stevning for opplysningane i takstrapporten.

Du bør ha en takst som er laget iht. krav og bransjens instuks, og du bør ha en takstmann som står ved saken din i en evt. rettssak (i den 5-årige reklamasjonstiden).

Alle som kjøper noe kan reklamere, i sær dersom selger i) har gitt feil opplysninger om salgsobjektet, eller ii) ikke overholdt sin opplysningsplikt, eller iii) dersom salgsobjektet er i en svært dårlig forfatning på noe vis.

Selger har en plikt til å opplyse om negative forhold ved salgsobjektet. Generelle forbehold fritar ikke selger fra noe som helst ved salg til private. Selgers opplysningsplikt går som regel foran kjøpers undersøkelsesplikt, men plikten er ulik avheng av hvem partene er og type salgsobjekt.

Taksten eller Tilstandsrapporten er ditt verdibrev, din grundige redegjørelse og bekreftelse på hva det er du har også som du selger, fordeler på arvinger, beskattes av osv.


Priser til private  (alle priser inkl. mva.)

 

«Godkjent tilstandsrapport»

Norsk Takst - godkjent tilstandsrapport etter NS 3600 og iht. forskriftskrav av 1.1.2022 for enebolig/eierseksjonsleilighet/fritidsbolig

Bolig opp til 200 m²                                                                                                           kr.   17.000,-
Bolig fra 201 – 300 m²                                                                                                       kr.   22.000,-
Bolig over 300 m²                                                                                                               kr.   24.000,-

- Tillegg for hullboring pr. våtrom/rom under terreng mv.                          kr.    1.000,-
- Tillegg for ekstra boenhet med kjøkken/bad                                                  kr     2.000,-
- Tillegg for garasje/anneks                                                                                       kr.    1.000,-

- Tillegg for byggeår etter 2010                                                                                kr.    2.000,-


 

«Verditakst»

Norsk Takst - Verditakst av enebolig/leilighet/fritidsbolig iht. krav fra bank og med såkalt med link til eiendomsverdi. Utferdiges også som "forhåndstakst" hvis behov               kr.    8.000,-

- Tillegg for ekstra boenhet med kjøkken/bad                                                    kr.   1.250,-

- Tillegg for garasje/anneks                                                                                         kr.   1.000,-

 

Medgått tid og kostnad til reise pr. time /reisekost.  evt. etter avtale

Kjøring innenfor byområder                                                                                            kr.      250,-
Standard sats utenfor byområdet                                                                                 kr.      350,-

Innhenting av dokumenter v/ tinglysning, boligbyggelag, sameie etc. etter faktiske dokumentkostnader + medgått tid.

Dronebilder (vær/lysforbehold)                                                                                      kr.   1.500,-


Del denne siden