Næringstakst

Det er ikke bare ved salg du har bruk for en Næringstakst.

Ønsker du riktig verdi på næringseiendommen din slik at det ikke betales ekstra formueskatt? Alle eiendommer i Nord-Norge får beregnet for høy formuesverdi hos Skattetaten. Ta kontakt så ser vi på en hvordan denne kan bli fastsatt riktig, og da gjene slik formueskatten din kan bli satt ned.

Betaler du eiendomsskatt. Den kommunale sjablongtakseringen bommer ofte og det være greit å får kontrollert om du er en av de som kommer uheldig ut og som kan klage.

Skal du selge, utvide, finansiere, fisjonere, fusjonere, skifteoppgjør eller annet av betydning for næringseiendommen din trenger du også en takst.

Taksering av næringseiendommer er basert på visuell befaring med målinger og i utgangspunktet uten inngrep i byggverket. Ved taksering av næringseiendommer kontrolleres relevante dokumenter som har betydning for eiendommens inntekter og utgifter.
Verdifastsettelsen er basert på løpende drift av eiendommen med bl.a. regnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse m.m. Eventuelle faktiske leieinntekter vurderes opp mot markedsleie og forholdene ellers. Sammen med dagens realrente og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntektsoverskudd nettokapitalisert.
Ved utførelse av næringstakst vurderes eiendommen ut i fra økonomiske prinsipper om reelle og reelt forventbare pengestrømmer i objektet. En vurdering av sannsynlighet for at inntektene vil kunne opprettholdes evt. endres ut fra kjennskap til næringsutvikling i området står sentralt.
Vi forholder oss egentlig til takstobjektet som til aktiva i en hvilken som helst investeringsanalyse. 

Rapportene prises ut fra det aktuelle takstobjektet, men erfaringsmessig ligger prisen gjerne fra kr. 18.000,- og oppover.

Tenger du Tilstandsrapport for næringsbygning leverer vi dette, og evt. ved bruk av underleverandør på særlige fagfelt. Forenklet tilstandsrapport med "red-flag" - liste kan også leveres - da gjerne sammen med ordinær Næringstakst.

Vi har også mulighet til å foreta inpeksjon av bygninger, tak, konstruksjoner o.a. og oversiktsbilder med drone.

Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst

Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst

Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst

Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst

Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst Næringstakst 

Del denne siden