Behov for vurdering av tilstand eller verdi? Selge eller kjøpe, reklamere, forsikringstvist, arv, kontroll av skattegrunnlag,  -faglig vurdering og verdsettelse iht. standarder. 

mai, 2023

Vi leverer takster og vurderinger av det meste.

Tjenestested er region Helgeland, men også annet sted avhengig av type oppdrag og etter forespørsel. Har hatt en hel del oppdrag i Salten.

Rapporter for Verdi og Tilstand iht. gjeldende standarder og forskriftskrav.


Vi har for øvrig bred erfaring med Reklamasjonsvurdering,  Forsikringsskjønn, Termografering, Uavhengig kontroll, Industri- og Anleggsmaskiner og som sakskyndig i tvistesaker.

Vi leverer Eiendomsskattetaksering for kommuner - alle katergorier, Verdsettelse av Næringseiendom, - alle type også Verker og Bruk, Landbrukseiendommer og verdsettelse av Immaterielle Eiendeler.

Selskapsverdi og vurdering av verdi av eiendommer i "singel purpose"- selskap til bruk ved salg, arv o.l.


Pris for oppdrag til private oppgis som et utgangspunkt her, og alle priser til næringsdrivende vil være etter forespørsel.

 Tilstandsrapport begynner på kr. 17.000,- inkl. mva. men noe vil være tillegg f.eks. hvis   den er meget stor, flere hulltakinger, har utleiedel, ant. bygg, bygget etter 2010 etc.

 Verditakst for bolig/fritid, kr. 8.000 kroner inkl. mva. 
 NB. Annet sted enn regionsentrene på Helgeland medfører gjerne reisekostnader.

Bare ring 90208875, ... og hør deg for!Under, fotos fra ulike oppdrag.

Husøy fra Sanna
Husøy fra Sanna
Salten N950 AS nye slakteri
Salten N950 AS nye slakteri
Akvafuture AS semi-lukket anlegg Hamnsundet
Akvafuture AS semi-lukket anlegg Hamnsundet
Scandic Syv Søstre
Scandic Syv Søstre
Seløy, Svennholmen og Litlnautøya
Seløy, Svennholmen og Litlnautøya
Sørarnøy
Sørarnøy
Mo
Mo
Mosjøen
Mosjøen
Brønnøysund
Brønnøysund
Statnett Kilvik Holandsfjorden
Statnett Kilvik Holandsfjorden
Statsbygg "Justisbygget" Mosjøen
Statsbygg "Justisbygget" Mosjøen
Nord Norsk Sjøsportsenter Eiendom AS, Tverlandet
Nord Norsk Sjøsportsenter Eiendom AS, Tverlandet
Olaf Olsen Snekkerfabrikk AS, Mo
Olaf Olsen Snekkerfabrikk AS, Mo
Enganveien 21, S.sjøen
Enganveien 21, S.sjøen
Viksås Hotellbygg AS, Vega
Viksås Hotellbygg AS, Vega
Aqua Rock, torsdag ‎11. ‎mai ‎2023, ‏‎14:02
Aqua Rock, torsdag ‎11. ‎mai ‎2023, ‏‎14:02
Nordland Akva AS, Åmøy
Nordland Akva AS, Åmøy
Mowi - Lille Åsvær & Ramnøya N, Dønna
Mowi - Lille Åsvær & Ramnøya N, Dønna
Fagervikveien 293 - Tømmerlån, Leirfjord
Fagervikveien 293 - Tømmerlån, Leirfjord
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Engeløy Steigen
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Engeløy Steigen
Sørnesøy
Sørnesøy
Norge på Sveet
Norge på Sveet
Ole Tobias Olsens gate 9, Mo
Ole Tobias Olsens gate 9, Mo
Husby kapell og høgendkirke
Husby kapell og høgendkirke
Fløttingsundet
Fløttingsundet
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Skog Vefsn
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Skog Vefsn
Bærøy gård, Alstahaug
Bærøy gård, Alstahaug
Søraven, Djevleøya - Reingardslivatnet, Rana
Søraven, Djevleøya - Reingardslivatnet, Rana
Seløy Sjøfarm
Seløy Sjøfarm
Toftsund
Toftsund
Telenor - Veten, Hemnes
Telenor - Veten, Hemnes
Retur fra Vega
Retur fra Vega
Åkvik, Leirfjord
Åkvik, Leirfjord
Enebolig, jordskred - perm. bruksforbud, Korgen
Enebolig, jordskred - perm. bruksforbud, Korgen
Ulvangsøy, Leines og Sandnessjøen
Ulvangsøy, Leines og Sandnessjøen

Del denne siden