mai, 2023

Vi leverer takster og vurderinger av det meste.

Rapporter for Verdi og Tilstand iht. gjeldende standarder og forskriftskrav.

Verdsettelse av Næringseiendom, alle typer - også Verker og Bruk. Landbrukseiendommer, og landbrukeiendom med annen næring.

Vi leverer Eiendomsskattetaksering for kommuner - alle katergorier.

Verdsettelse av Immaterielle Eiendeler (rettigheter/tillatelser).

Selskapsverdi og vurdering av verdi av eiendommer i "singel purpose"- selskap til bruk ved salg, arv o.l.

Vi har bred erfaring; Tvist-/Reklamasjonsvurdering, Forsikringsskadeskjønn, Uavhengig kontroll, Industri- og Anleggsmaskiner.

Prosessledelse og fagkyndig i tvistesaker.

Vi leverer; Termografering, Ozonrensing, UV-lys-kontroll, Radonmåling, Inneklimakontroll, Dronefotografering, Skadedyrundesøkelse etc. 


Tjenestested er region Helgeland, men også annet sted avhengig av type oppdrag og etter forespørsel. Har hatt en hel del oppdrag i Salten.


Pris for oppdrag til private oppgis som et utgangspunkt her, og alle priser til næringsdrivende vil være etter forespørsel.

 Tilstandsrapport begynner på kr. 17.000,- inkl. mva. men noe vil være tillegg f.eks. hvis   den er meget stor, flere hulltakinger, har utleiedel, ant. bygg, bygget etter 2010 etc.

 Verditakst for bolig/fritid, kr. 8.000 kroner inkl. mva. 
 NB. Annet sted enn regionsentrene på Helgeland medfører gjerne reisekostnader.

 Firma: Godwin Austen AS og Logsys AS

Bare ring 90208875, ... og hør deg for!Under, fotos fra ulike oppdrag.

Husøy fra Sanna
Husøy fra Sanna
Fritidseiendom Fjellsøya Vega
Fritidseiendom Fjellsøya Vega
UNESCO Archipelago
Akvafuture AS Hamnsundet Vevelstad
Akvafuture AS Hamnsundet Vevelstad
Semi-lukket flytende anlegg for oppdrett
Scandic Syv Søstre
Scandic Syv Søstre
Sørarnøy
Sørarnøy
Salten N950 AS
Salten N950 AS
Nytt slakteri 2021
Enganveien 21, S.sjøen
Enganveien 21, S.sjøen
Eierseksjon 496 kvm BRA
Mo
Mo
Mosjøen
Mosjøen
Brønnøysund
Brønnøysund
Ulvangsøy, Leines og Sandnessjøen
Ulvangsøy, Leines og Sandnessjøen
Statnett Kilvik Holandsfjorden
Statnett Kilvik Holandsfjorden
Statsbygg "Justisbygget" Mosjøen
Statsbygg "Justisbygget" Mosjøen
Nord Norsk Sjøsportsenter Eiendom AS, Tverlandet
Nord Norsk Sjøsportsenter Eiendom AS, Tverlandet
Olaf Olsen Snekkerfabrikk AS, Mo
Olaf Olsen Snekkerfabrikk AS, Mo
Viksås Hotellbygg AS, Vega
Viksås Hotellbygg AS, Vega
Fagervikveien 293 Leirfjord
Fagervikveien 293 Leirfjord
Tømmerlån
Aqua Rock Company AS
Aqua Rock Company AS
Torsdag ‎11. ‎mai ‎2023, ‏‎14:02
Nordland Akva AS, Åmøya
Nordland Akva AS, Åmøya
Mowi - Lille Åsvær & Ramnøya N, Dønna
Mowi - Lille Åsvær & Ramnøya N, Dønna
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Engeløy Steigen
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Engeløy Steigen
Sørnesøy
Sørnesøy
Norge på Sveet
Norge på Sveet
Ole Tobias Olsens gate 9, Mo
Ole Tobias Olsens gate 9, Mo
Husby kapell og høgendkirke
Husby kapell og høgendkirke
Fløttingsundet
Fløttingsundet
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Skog Vefsn
Driftsbygning i landbruket m.m. - brann, Skog Vefsn
Bærøy gård, Alstahaug
Bærøy gård, Alstahaug
Søraven, Djevleøya - Reingardslivatnet, Rana
Søraven, Djevleøya - Reingardslivatnet, Rana
Seløy, Svennholmen og Litlnautøya
Seløy, Svennholmen og Litlnautøya
Seløy Sjøfarm
Seløy Sjøfarm
Toftsund
Toftsund
Telenor - Veten, Hemnes
Telenor - Veten, Hemnes
Åkvik, Leirfjord
Åkvik, Leirfjord
Enebolig, jordskred - perm. bruksforbud, Korgen
Enebolig, jordskred - perm. bruksforbud, Korgen
Solliveien 2 Hattfjelldal
Solliveien 2 Hattfjelldal
Enebolig
Retur fra Vega
Retur fra Vega

Vurdering av tilstand og verdi. Selge eller kjøpe, reklamere, forsikringstvist, arv, kontroll av skattegrunnlag,  -fagkyndig vurdering og verdsettelse iht. standarder. 

Del denne siden