Termografisk kontroll

For å kunne legge opp, forstå og tolke riktig termografiske bilder er det viktig at personell har kunnskapene om strålingslære, bygningsfysikk, materialkunnskap osv.

Slik kunnskap gjør det mulig å ha en sikker formening om hva det varmesøkende kameraet viser.

Vi utfører termografi etter kundens behov, og våre tjenester kan omhandle søk etter elektriske feil, påvise varmekabler/vannbårne varmerør osv. Vi kan også avsløre skjulte feil og mangler i forbindelse med problemer med fukt og trekk i bygg.

I løpet av bygge- og garantitiden kan vi bidra med å sjekke utførelsen regelmessig, og på den måten følge opp at endelig bygg holder forskriftskravene ved overlevering. 

Våre tjenester innenfor fagområdet er:
 Thermografi for avsløre feil/lekkasjer i forbindelse med bl.a. isolering i yttervegger
 Kontroll av fuktsperre, vindtetting og isolering med varmekamera
 Påvising av varmekabler og lekkasjer på vannbåren varme
 Fuktkontroll
 Kontroll av elektriske anlegg, både sterk- og svakstrøm
 Kontroll av elektromotorer, kjøledisker, fryserom

Del denne siden