Verditakst

Denne rapporten utarbeides på grunnlag av en befaring og det er denne rapporten som vanligvis oppfattes med en "Takst" eller "Verditakst". 

Vi vil fremheve det som er vesentlig i denne sammenheng, og gjene gi en del informasjon på siden av rapporten som støtte og veiledning.

Vi foretar en oppmåling av boligens arealer og en visuell gjennomgang av boligen. Selve rapporten vil følge Norsk Takst Instruks for "Verditakst". Det undersøkes ikke om arealbruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter og tillatelser for eiendommen og heller ikke om arealoppgaver for ligningsverdi(formueskatt) og for kommunale avgifter er korrekte. Det legger til grunn at dette er i orden. Rapportens hovedfokus er markedsverdien. En egen Låneverdi angis også og er koplet til et estimat for usikkerheten i verdianslaget, som vises sammen med verdianslaget. Vår verdsetter har kompetanse om fastsettelse av boligverdier i tråd med både nasjonale og internasjonale standarder (European Valuation Standards) slik Finanstilsynet krever. Markedsverdien, det eiendommen kan forventes solgt for, fastsettes konkret etter beliggenhet, tilstand og etter en vurdering opp mot sammenlignbare salg og markedsutviklingen.

Del denne siden