Verdivurdering

Dersom du skal finansiere, dele arv eller verdier eller bare ønsker å vite markedsverdi er dette den rapporten du trenger. 

Har du kjøpt – og lurer på om noe ikke er helt slik du regnet med utfra selgers takst, salgsprospekt eller informasjon fra eiendomsmegler kan vi ta en prat og kanskje en befaring.   Vi ser igjennom dokumentasjonen og samtaler litt om kjøpet ditt. Dersom det viser seg at du vil reklamere e.l., og det er behov for en rapport, gjennomfører vi gjerne denne. se Reklamasjon.

Skal du kjøpe, finansiere eller refinansiere kan vi lage en forenklet verdivurdering for deg. Rapporten du får inneholder en kort overordnet teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som måles opp på befaringen. Dersom du har dokumentasjon for fagmessig utførelse, spesielt for VVS og El., er dette positivt. Rapporten vil kort si noe om synlig vedlikehold av bolig og litt om standard, boligens beliggenhet, utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, skoler etc. Det undersøkes ikke om arealbruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter og tillatelser for eiendommen og heller ikke om arealoppgaver for ligningsverdi(formueskatt) og for kommunale avgifter er korrekte. 

På denne bakgrunnen gir vi da en verdivurdering - altså hvilken markedsverdi boligen din ansees å ha i dagens marked slik den fremstår. Denne rapporten kan du benytte i 6 mnd. og fyller minimumskravene hos banker for boligfinansiering/refinansiering. Denne rapporten  kan imidlertid ikke benyttes ved noen form for eierskifte.

Vi kan også gi deg litt rådgivning rundt kjøp av bolig, om du ønsker det. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.