Behov for takst? Selge eller kjøpe, reklamere, tilstand, kontroll?

2. jan, 2022

Vi leverer takster og vurderinger av det meste.

Vi leverer takster, i hele Helgeland og annet sted etter forespørsel.
En Salgstakst eller en Tilstandsrapport til bolig er en rapport som beskriver, dokumenterer og bidrar til å ivareta selgers opplysningsplikt samtidig som rapporten bør sannsynliggjøre for kjøper og kjøpers finansieringsinstitusjon at taksert verdi er levert iht. gjeldende standarder.
Pris for en Verdi- og lånetakst for boliger og vil i utgangspunktet koste 8.000 kroner inkl. mva, - noe mer f.eks. hvis den er meget stor, har utleiedel, flere bygg, er bygget etter 2010 etc. Et alternativ er "Tilstandsanalyse med verditakst" som også nå kan leveres som såkalt "Godkjent tilstandsrapport" (se egen side). Her måles det også fukt på utsatte steder, det angis tilstandsgrad for alle bygningsdeler, og vi søker etter svakheter med infrarød kamera.
Priser etter forespørsel for Bolig m/utleie, Reklamasjon, Landbrukseiendom, Næringseiendom, Forsikringsskjønn, Termografering, Uavhengig kontroll, Industri- og anleggsmaskiner, Eiendomsskattetakster etc.
NB. Annet sted enn regionsentrene på Helgeland medfører gjerne reisekostnader.
Har du kjøpt noe eller fått utført noe trenger du kanskje litt bistand - kanskje et Reklamasjonsgrunnlag. Her vil pris avhenge av boligen/oppdraget. Selskapsverdi og vurdering av verdi av eiendom i "singel purpose" selskap kan også takseres av oss.
Bare ring 90208875, ... og hør deg for!