Får du skatt på boligsalget, eller fradrag for tapet?


For at eventuell gevinst ved salg av bolig skal være skattefri må du oppfylle begge de følgende to betingelsene:
i) salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet (eiertid), og
ii) eieren må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). Vanligvis vil bare botid i egen eiertid regnes med.


Det kan regnes som botid også den tid skattyteren på grunn av sitt arbeid, helsemessige eller lignende grunner har vært forhindret fra å bruke boligen, forutsatt at skattyter ikke kjente til brukshindringen ved ervervet av boligen. Dette gjelder også om boligen leies ut.
Så er det også slik at eventuelt tap er bare fradragsberettiget dersom eventuell gevinst hadde vært skattepliktig.
Eksempel ved tap: 
Kjøpsverdi i 2013 kr. 2.500.000,-.
- salgsverdi 2022 kr. 2.100.000,-.
- utgifter til påkostninger etc. kr. 100.000,-.
Sum tap som blir skattefradraget kr. 500.000,-.
Skattegevinsten blir (x0,25) kr. 125.000,-.

Hvis du ser for deg at du vil fremme et slikt krav om skattefradrag er det viktig at du får utarbeidet god dokumentasjon til skattemyndighetene. Her må grunnlaget for tapet komme godt frem, du må vise at du oppfyller betingelsene og du må ha god dokumentasjon for verdien av evt. påkostninger. Merk deg at denne fradragsmuligheten for tap bare gjelder dersom du -ikke- har bodd 1 av de siste 2 årene i boligen før salget. – du bør mao. evt. leie ut en periode før du selger.
Dette kan du få satt opp som en egen liten rapport i etterkant av salget ditt – gjerne som en avtalt del av en salgstakst..

Del denne siden