Har du en andelsleilighet?

Borettslagsleilighet eller andelsleilighet som det også heter kan være en enkel og fin måte å eie egen bopel. Du eier da juridisk sett en borett til en leilighet. Borettslaget eier tomt, bygning og alle leilighetene. Det er meget viktig at du tar vare på Prospekt med tegninger og all tilsendt dokumentasjon inkl. papirer til den årlige generalforsamlingen og annen informasjon om borettslagets lån (fellesgjelden). Det er spesielt kostbart å kjøpe dette i ettertid for borettslagsleiligheter.  

Borettslag med gunstig finansiering og rasjonell drift gir selvsagt det beste utgangspunkt for en fin utvikling av "Innskuddet". "Innskuddet" er den merverdien som din borett har ut over den delen som ligger til borettslagets økonomi. All verdiutvikling på din borettsandel tilkommer altså deg, men også alt verdifall. 

Borettslag med veldig høy fellesgjeld, 70 - 80 % av den samlede verdien gir størst mulighet for enten god avkastning eller tap (i verste fall alt ved en konkurs). I et borettslag som er finansiert slik er det særdeles viktig at lånevilkårene er gode og drifta rasjonell. Spesielt må slike borettslag være forsiktige med å være "snille" med den (eller de) andelseierne som ikke klarer å betale felleskostnaden. Samtidig må slike borettslag være spesielt nøye med at standard ikke forfaller eller at boforholdene taper attraktivitet på noe vis. Uheldig utvikling på disse områdene vil merkes direkte på pengeverdien av den enkelte andelseiers "Innskudd". 

Del denne siden