Boligpriser - boligprisutvikling

Boligmarkedet lokalt i Brønnøysund
Boligprisutviklingen i Brønnøysund sammenlignes i utgangspunktet med andre steder i Nordland som Sandnessjøen, Fauske, og Sortland. Som i Sandnessjøen utviklet prisene seg bedre i en periode ut fra lokale forhold enn hos de sammenligbare stedene. I Brønnøysund kom det lokale løftet og den lokale nedturen litt forskjøvet i tid i forhold til Sandnessjøen, og må i hovedsak antas å være knyttet til lokale effekter av oljenæring, reiseliv og registervirksomheten. 

Tallene for eneboliger i 2017 var kr. 17.847,- (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA) mot ca kr. 17.007,- i 2014. I 2016 var tallet 20.569,-, i 2018 var tallet 19.488,-  i 2019 var tallet 21.339,- i 2020 19.847,- og nå i 2021 21.910,- (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA).

Brønnøysund har en del nyere eneboliger enn de sammenlignbare stedene, og i den grad flere slike omsettes i et kalenderår så vil tallet kunne variere. I sær her bør man se utvilkingen over noe mer tid enn fra år til år. 

Markedspris i Brønnøy i det videre vil avhenge av lokal utvikling innen oljenæringen, reiseliv og registervirksomheten, og om hvor mye de lokale forhold vil virker i forhold til nasjonale faktorforhold. En del usikkerhet rundt registervirksomheten synes å være tilbakelagt og vi ser det slik at utviklingen videre vil ha begrenset risiko og være moderat positiv prismessig.

Jeg har laget glattet en kurve for gjennomsnittspriser i postnummerområdet. Husk at kurven er alltid noe usikker ved sluttpunktene og blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, dvs. mest usikker for siste år 2021. Og, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren som påvirker alle steder.

Pr. jan 2022.

Del denne siden