Boligpriser - boligprisutvikling

Boligmarkedet lokalt i Sandnessjøen
Sommeren 2013 stagnerte er flere års flott oljedrevet vekst i markedet i Sandnessjøen. Man opplevde i enkelte nisjer en dirkte nedgang prisleiet på 3 - 10 % i noen år.  Markedet for boliger i høyere prisklasse merket stagnasjonen mest. 

Eneboliger i Sandnessjøen ble i 2017 omsatt for kr.17.659,- (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA) mot kr. 18.099,- i 2013. I 2018 var tallet 17.646,-  i 2019 17.207,- i 2020 18 192,-, men så nå i 2021 hele 21.491,-. (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA). Mye av det tapte i eneboligmarkedet er nå tat igjen, og boliger omsettes nå for priser som er relevante for også for sammenligbare steder i Nordland.

Markedspris i det videre vil avhenge av om hvor mye lokale forhold virker i forhold til de nasjonale faktorforhold. Det kunne se ut som om snittprisen hadde «satt seg fast» på nominelt litt over 17.000,- kr/kvm. Ettersom andre sammenlignbare steder (Br.sund, Mosjøen, Fauske, Sortland) har hatt en oppgang på 10 - 25 % i perioden mellom 2013 - 2018, drevet av nasjonal rentenedgang og evt. lokale forhold, var dette i realiteten en særdeles svak utvikling. Men nå, er Sandnessjøen tilbake igjen og forbi steder som Fauske og Mosjøen og puster steder som Lovund og Narvik i nakken.

Markedet ikke lengre preget av nervøsitet for veien videre, da spesielt knyttet til offentlige funksjoner og sykehuset. Og, som for 2 år siden vil jeg holde fast ved flg. "med den seneste noe positive utvikling innen sykehussaken er det nå grunn til å være optimist på Sandnessjøens vegne".

Jeg har laget glattet en kurve for gjennomsnittspriser i postnummerområdet. Husk at kurven er alltid noe usikker ved sluttpunktene og blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, dvs. mest usikker for siste år 2021. Og, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren som påvirker alle steder.

Pr. jan 2022. 

Del denne siden