Boligpriser - boligprisutvikling

Boligmarkedet lokalt i Mosjøen
Boligprisutviklingen i Mosjøen bør kunne sammenliges med steder i Nordland som Fauske, Narvik og Sortland. Mosjøen har vist en meget svak vekst tidligere og sakket noe akterut i forhold til andre deler av landet og fylket. Imidlertid har de siste årene vært meget posistive og mye av det tapte ser ut til å være tatt i igjen gjennom en stabil stigning i perioder hvor andre har flatet ut.

Utviklingen i Mosjøen synes generelt å være meget stabil og uten vesentlige drivere for vekst eller fall i prisleiet. 

Eneboliger på Mosjøen (postnummer for Mosjøen) ble i 2021 i snitt omsatt for ca. kr. 20.412,-(kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA)(NB selve tettstedet Mosjøen vil ligge litt over).

Mosjøen kommer stabilt godt ut igjen. Her har det lenge gått tydelig oppover, utviklingen vurderes som stødig og uten vesentlige risikoforhold. Positive lokale faktorer innen handel og service og en stødig aktivitet ved Alcoa, i handel og ellers en vesentlige bidragsytere til denne utviklingen. Verdi ved kjøp og salg i Mosjøen fremstår som svært forutsigbart. Etter tidligere å ha ligget langt etter steder som Narvik og Sortland i boligverdier, har Mosjøen nå tatt disse stedene igjen.

Jeg har laget glattet en kurve for gjennomsnittspriser i postnummerområdet. Husk at kurven er alltid noe usikker ved sluttpunktene og blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, dvs. mest usikker for siste år 2021. Og, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren som påvirker alle steder.

Pr. jan 2022.

Del denne siden