Ansvarlig foretak uavhengog kontroll - våtrom og lufttetthet

Våtrom

I forhold til våtrom kontrollerer vi at prosjektering, utførelse og dokumentasjon er i samsvar med hverandre. Vi kontrollerer at alle områder tilfredsstiller gjeldende regelverk.