Boligsalgspakke

Vi tilbyr å bistå deg med all dokumentasjon og alle praktiske forhold ved ditt boligsalg.

Vi benytter oppgjørspakke fra et eiendomsmeglerforetak eller en profesjonell nettbasert eiendomsmeglerløsning som sørger for oppgjør mellom selgeren (deg) og kjøperen.

Du ordner
-Salget evt. bruker systemet for automatisert budrunde hos selvboligselv.no og bestemmer hvem som får kjøpe boligen din.
-Signering av; kjøpekontrakt, overtagelseserklæring, m.m. jf. oppgjørspakke.

Vi
- Sender først en e-post om hvordan markedsverdien beregnes og et prisestimat for din  bolig.
- Leverer Takst som Verditakst eller nyeste versjon av NITO Boligsalgsrapport (pristillegg).
- Lager salgsoppgave/prospekt.
- Registrerer 1 mnd. annonse på finn.no og Facebook (Salg/Utleie av Hus/Leilighet) og          (Kjøpe/Selge/Bytte) lokalt.
- Leverer energiattest (krav ved alle boligsalg).
- Printer prospekt
- Kan være til stede når du holder Visning og svare på bygningstekniske /takstrelaterte  spørsmål.
- Boligsalgsrapport med iPad/iPhone versjon på Visning.
- Sørger for Visningsskilt og «Til Salgs»-plakat og en gjennomgang av boligen før Visning.
- Evt. forskuttering og oppgjør mot eiendomsmeglerforetak el. selgboligselv.no
- All annen nødvendig administrasjon.

Uansett hva du oppnår av salgssum, kostnadene for dette - det som du betaler for salget av din bolig er en fast sum som vi blir enige om.
Du betaler ikke noe provisjonshonorar avhengig boligens salgssum på toppen av denne kostnaden.

Vi kan også gi deg råd og evt. besørge formidling av «Boligsalgsforsikring» og «Eierskifteforsikring». 

Boligsalgspakken dekker altså tilrettelegging og utlegg til alt dette; Salgoppgave/Prospekt, finn.no, Facebook, dokumentasjonspakke (hustegninger, målebrev etc.), Energiattest, selgboligselv.no evt. oppgjørsoppdrag, gebyrer osv.