Hvorfor trenger du som selger en Takst (salgsdokumentasjon)?

Avhendingsloven pålegger selger en opplysningsplikt generelt og et klart ansvar for feilaktige opplysninger. Selger er også juridisk ansvarlig ved reklamasjon/stevning for opplysningane i takstrapporten. Du bør ha en takst som er laget iht. bransjens Instuks, oppdaterte Retningslinjer pr. dags dato og en takstmann som står ved saken din i en evt. rettsak (i den 5-årige reklamasjonstiden).

Selv om eiendommen er solgt/kjøpt med klausul av typen "som den er" kan likevel kjøper reklamere dersom selger i) har gitt feil opplysninger om eiendommen, eller ii) ikke overholdt sin opplysningsplikt, eller iii) dersom eiendommen er i en svært dårlig forfatning.

Selger har en plikt til å opplyse om negative forhold ved eiendommen. Et generelt forbehold om tilstanden fritar ikke selger fra noe som helst. Selgers opplysningsplikt går som regel foran kjøpers undersøkelsesplikt, og selger vil som regel ikke gå fri ved å vise til at kjøper selv burde ha oppdaget forholdet på Visning.

Taksten eller Tilstandsrapporten er ditt verdibrev, din grundige redegjørelse og bekreftelse på eiendommens tekniske standard og skal så langt mulig hjelpe deg med å ivareta din opplysningsplikt overfor kjøper. 

Vi ser at grundig og faglig god redegjørelse utvides kjøpegruppen. Flere kategorier mennesker vil tørre å forholde seg til en større salgsverdi for boligen.

Vi tilbyr ulike takstrapporter som alle gir en beskrivelse av eiendommen i moderne format hvor all kalkulasjon av verdier tar utgangspunkt i oppdaterte databaser.